top of page
IMG_1965_edited_edited.jpg

SOUTĚŽNÍ LÉTÁNÍ

aneb TEN RYCHLEJŠÍ ZVÍTĚZÍ

Běžná plachtařská soutěž trvá dva týdny a jeden soutěžní let pak řádově tři až sedm hodin a proto jsou zejména na psychiku, ale i fyzickou odolnost kladeny velmi vysoké nároky.

Každý soutěžní den je vyhlášena v závislosti na počasí soutěžní úloha. Ta může být buď rychlostní nebo přes určené prostory. Soutěžní trať pro rychlostní úlohu je tvořena startovní páskou, otočnými body (v prostoru definovány jako válce o poloměru 500 m) a doletovým kruhem; všechny body jsou definovány GPS souřadnicemi. Délka takové trati může být 100 až 1000 kilometrů. Po protnutí startovní pásky je cílem této úlohy obletět trať a všechny její otočné body co největší průměrnou rychlostí. Druhým taktickým typem trati je úloha přes určené prostory, kde jsou místo otočných bodů v úloze definované prostory o poloměru až 40 km, které dávají pilotovi možnost zvolit nejoptimálnější trasu vzhledem k aktuálnímu počasí (bouřky, přeháňky, apod.). Tato úloha má určený minimální čas na trati, zpravidla 2 až 3 hodiny, který se odpočítává po protnutí startovní pásky. Za tento čas musí piloti obletět v definovaných prostorech co největší vzdálenost pro dosažení co největší průměrné rychlosti na trati. Vítězem celé (zpravidla dvoutýdenní) soutěže se pak stává pilot, který získal za všechny soutěžní úlohy nejvyšší počet bodů.

bottom of page